Numerology

Numeroloji Nedir?

 

Sayılar hem sayısal hem de manevi değer taşır. Nümeroloji, en basit ifadesiyle, bir sayı ile mistik doğası arasındaki ilişkinin hem bireysel hem de dünya düzeyinde olmasıdır. Nümeroloji ayrıca alfabenin sayısal değerinin incelenmesidir.

  • Numeroloji'ye Genel Bakış

    Numeroloji'ye Genel Bakış

  • Doğum Numerolojisi

    Doğum Numerolojisi

  • İsim Numerolojisi

    İsim Numerolojisi

Email
© 2021 Şahin Sezer Dinçer.  
Please feel free to contact.
Would be lovely to hear from you.